Raima rep el Premi Nacional de Comerç

Un reconeixement que arriba en el millor moment

El passat 27 de novembre es va guardonar a RAIMA amb El Premi Nacional de Comerç. Un reconeixement summament important tant per nosaltres com per al comerç local de Barcelona.

És Un guardó que arriba en un moment determinant per a la botiga, ja que aquest premi destaca en primera instància, la trajectòria i constància d'una empresa familiar que es va fundar el 1986.

I com a segon punt, és important perquè dóna mèrit a l'ampliació finalitzada l'any 2018 on vam passar de 2 a 6 plantes convertint-nos d'aquesta manera en la papereria més gran d'Europa.

Dicurs de la Nuria Raja, fundadora i gerent de Raima

Ara bé, la 19a edició d'aquesta gala es va celebrar al Palau de la Generalitat.  I com cada edició, va ser motiu per honorar a les empreses i persones que fomentem el comerç de proximitat. Per tat, en aquesta ocasió, va ser el primer ministre, Quim Torra en companyia de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón els encarregats de presidir l'acte cerimonial.

Un premi per partida doble

Els llorers però, no es van acabar aquí. RAIMA també va ser honorada amb el reconeixement d'Iniciativa Empresarial. El motiu són tres factor fonamentals. Primer, la nostra exitosa adaptació a l'entorn digital. Segon,  la ja coneguda aposta per la qualitat  i tercer;  la nostra implicació amb les marques i productes de proximitat. El tan conegut Km 0.

Nuria iJaume Muntané rebent el segon premi.

La gala va finalitzar amb un còctel de tancament al pati dels tarongers organitzat per Sauleda i amb la presència dels diferents empresaris i gremis de la ciutat.

Amb tot això, volem manifestar que per nosaltres és un orgull rebre i compartir amb vosaltres una commemoració tan valuosa. Continuem amb voluntat de liderar iniciatives que destaquin per la Innovació, Qualitat i Veïnatge que ens caracteritzar.

Premi Nacional de Comerç
Premi Nacional de Comerç

El pasado 27 de noviembre se galardonó a RAIMA con el Premio Nacional de Comercio. Un reconocimiento sumamente importante tanto para nosotros como para el comercio local de Barcelona y llega en un momento determinante para nuestra tienda, ya que este premio destaca en primera instancia, la trayectoria y constancia de una empresa familiar que se fundó en 1986 y segundo, da un valioso mérito a la ampliación de la papelería finalizada en 2018 donde pasamos de 2 a 6 plantas convirtiéndonos de esta manera en la papelería más grande de Europa.

La 19ª edición de esta gala se celebró en el Palau de la Generalitat y es un motivo para honrar a las empresas, personas y federaciones que fomentan y trabajan en pro del desarrollo del comercio de proximidad. Fue el primer ministro, Quim Torra quien en compañía de la consejera de Empresa y Conocimiento, Ángeles Chacón los que se encargaron de presidir el acto ceremonial.

Dicurso de la Nuria Raja, fundadora y gerente de Raima

Los laureles sin embargo, no acabaron ahí. RAIMA también fue honrada con el reconocimiento de Iniciativa Empresarial gracias a tres aspectos fundamentales: nuestra exitosa adaptación al entorno digital, la ya conocida apuesta por la calidad que desde hace tiempo es un valor que nos identifica y finalmente, nuestra apuesta por las marcas, productos y empresas de la tierra, el famoso km 0.

Nuria Raja y Jaume Muntané recibiendo el reconocimiento por parte del ministro Quim Torra y la consejera de Empresa i Conocimiento, Àngels Chacón.

La gala finalizó con un cóctel de cierre en el patio de los naranjos dado por Sauleda y con presencia de los diferentes empresarios y gremios de la ciudad que fueron convocados.

Con todo ello, queremos manifestar que es un orgullo para nosotros recibir y compartir con vosotros una conmemoración tan valiosa y expresamos nuestra voluntad por seguir liderando iniciativas que destaquen por la Innovación, Calidad y Vecindad que nos caracteriza.


Premio Nacional de Comercio

On November 27, RAIMA was awarded the National Commerce Award. An extremely important recognition both for us and for the local commerce of Barcelona and it comes in a decisive moment for our store, since this award highlights in the first instance, the trajectory and constancy of a family business that was founded in 1986 and second, gives a valuable merit to the expansion of the stationery finished in 2018 where we spend from 2 to 6 plants thus becoming the largest stationery in Europe.

The 19th edition of this gala was held at the Palau de la Generalitat and is a reason to honor the companies, people and federations that encourage and work towards the development of local commerce. It was the Prime Minister, Quim Torra who, in the company of the Minister of Business and Knowledge, Ángeles Chacón, who presided over the ceremonial act.

Dicurso de la Nuria Raja, fundadora i gerente de Raima

RAIMA was also honored with the recognition of the Business Initiative thanks to three fundamental aspects: our successful adaptation to the digital environment, the well-known commitment to quality that has long been a value that identifies us and finally, our commitment to brands, products and land companies, the famous km 0.

Nuria Raja i Jaume Muntané recibiendo el reconocimiento por parte del ministro Quim Torra y la consejera de Empresa i Conocimiento, Àngels Chacón.

The gala ended with a closing cocktail in the Pati dels Tarongers es given by Sauleda and with the presence of the different businessmen and guilds of the city that were summoned.

With all this, we want to state that it is a pride for us to receive and share with you such a valuable commemoration and we express our willingness to continue leading initiatives that stand out for the Innovation, Quality and Neighborhood that characterizes us.


National Commerce Award

Compartir en: