Luxe i sofisticació més enllà de la moda

Hugo Boss és una marca líder i reconeguda a nivell mundial per ser una prestigiós fabricant tèxtil que s’enfoca en el segment de mercat Premium.

El que poder alguns no sabem és que des de l’any 2016 és va submergir en el món dels complements i accessoris professionals, aconseguint així, endinsar-se en un entorn on les seves peces es converteixen en símbol de modernitat i elegància.

Plomes estilogràfiques Hugo Boss. Foto: Web H.B.

Un estil icònic

I és que seguint la línia de valors que és present a la seva col·lecció de roba, el que faran les seves plomes, llibretes, portadocuments i demés accessoris és aportar un toc refinat i sofisticat a les reunions, esdeveniments, celebracions i tasques del dia a dia. Ningú podrà dubtar que l’estil i la exquisidesa t’acompanyen allà on paris.

Delicat toc de sofisticació

Hugo Boss ha donat a conèixer una col·lecció magistral i a Raima trobaràs tot un  compendi digne d’admiració. Per exemple, plomes  estilogràfiques molt diverses però amb caràcter i personalitat, que destaquen pels acabats en llautó, negre lacat o brillant i plata cromat. També podràs trobar les noves agendes amb forro de cuir acuradament seleccionat i una refinada combinació de detalls cromats senzillament impol·luts. I si vols complementar aquest col·lectiu, també podràs apreciar una selecció d’accessoris inspirats en la seva línia de moda com ara carteres, clauers i portadocuments. Una vegada més, la empresa alemanya demostra que pot estendre la seva marca i continuar sent un signe emblemàtic de prestigi i distinció.

Accessoris Hugo Boss Accessoris Hugo Boss. Foto: Web H.B.

Com et pots imaginar, la línia Hugo Boss  Material d’escriptori  és una clara  aposta per la precisió i la perfecció i una declaració d’estil i elegància, per això no és espontani que hagi llençat una línia de productes de primera categoria capaços de plasmar els valors de la marca a través del disseny i la excepcional qualitat.

Un luxe de regal Hugo Boss

Així que, Si estàs pensant en un regal que conquisti els paladars més exigents i que destaqui per impecables particularitats estilístiques i modernes, aquesta col·lecció és la ideal. I precisament tenint en compte que pot ser un obsequi tan preuat, la marca ha dissenyat per a  cadascun dels articles capses personalitzades amb l’objectiu de conquistar des de el primer moment el cor dels paladars més rigorosos i sofisticats.

Accessoris Hugo boss. Foto: Web H.B. Accessoris Hugo boss. Foto: Web H.B.

Coneix més de marques tan sofisticades i elegants a les nostres botigues a la pàgina oficial d'Instagram de Raima.

Hugo Boss es una marca líder y reconocida a nivel mundial por ser un reputado fabricante textil que se enfoca en el segmento de mercado Premium.

Lo que posiblemente  algunos no sabemos es que desde el año 2016 se  sumergió en el mundo de los complementos y accesorios profesionales, consiguiendo así, adentrarse en un entorno donde sus piezas se convierten en símbolo de modernidad y elegancia.

Plomes estilogràfiques Hugo Boss. Foto: Web H.B.

Y es que siguiendo la línea de valores que está presente en su colección de ropa,  harán que sus plumas, libretas, porta-documentos y demás accesorios  aporten un toque refinado y sofisticado a las reuniones, eventos, celebraciones y tareas del día a día. Nadie podrá dudar de que el estilo y la exquisitez te acompañan allá donde te pares.

Hugo Boss ha dado a conocer una colección magistral y en Raima encontrarás todo un compendio digno de admiración. Por ejemplo, plumas estilográficas muy diversas pero con carácter y personalidad, que destacan por los acabados en latón, lacado negro o brillante y plata cromado. También podrás encontrar las nuevas agendas con forro de cuero cuidadosamente seleccionado y una refinada combinación de detalles cromados sencillamente impolutos. Y si quieres complementar este colectivo, también podrás apreciar una selección de accesorios inspirados en su línea de moda como carteras, llaveros y porta-documentos. Una vez más, la empresa alemana demuestra que puede extender su marca y continuar siendo un signo emblemático de prestigio y distinción.

Accessoris Hugo Boss Accessoris Hugo Boss. Foto: Web H.B.

Como te puedes imaginar, la línea Hugo Boss Material de escritorio es una apuesta por la precisión y la perfección y una declaración de estilo y elegancia, por eso ha venido a posicionarse con productos de primera categoría capaces de plasma los valores de la marca a través del diseño y la excepcional calidad.

Así que, Si estás pensando en un regalo que conquiste los paladares más exigentes y que resalte por impecables particularidades estilísticas y modernas, esta colección es la ideal. Y precisamente teniendo me cuenta que puede ser un obsequio tan preciado, la marca ha diseñado para cada uno de los artículos cajas personalizadas para conquistar desde el primer momento el corazón de los paladares más rigurosos y sofisticados.

Accessoris Hugo boss. Foto: Web H.B. Accessoris Hugo boss. Foto: Web H.B.

 

Hugo Boss is a leading and recognized worldwide brand for being a reputed textile manufacturer which focuses on the Premium market segment.

What some of us may do not know is that since 2016 Hugo Boss has been immersed in the world of professional accessories and, thus getting into an environment where his pieces become a symbol of modernity and elegance.

Plomes estilogràfiques Hugo Boss. Foto: Web H.B.

Following the line of values ​​that is present in their clothing collection, what their pens, notebooks, holders and other accessories will do is to provide a refined and sophisticated touch to the meetings, events, celebrations, and tasks of the everyday. No one can doubt that Style and Exquisiteness accompany you wherever you stand.

Hugo Boss has unveiled a master collection and in Raima, you will find a compendium worthy of admiration. For example, very diverse fountain pens but with character and personality, which stand out for the finishes in brass, black or shiny lacquered and chrome silver. You can also find the new agendas with carefully selected leather lining and a refined combination of chrome details simply impolite. And if you want to complement this assortment, you will also be able to appreciate a selection of accessories inspired by their fashion lines such as wallets, key chains, and document holders of different sizes. Once again, the German company shows that it can extend its brand and continue to be an emblematic sign of Prestige and Distinction.

Accessoris Hugo Boss Accessoris Hugo Boss. Foto: Web H.B.

As you can imagine, the Hugo Boss Desktop Material line is a commitment to precision and perfection and a statement of Style and Elegance, that’s why it has come to position itself with first-class products capable of capturing brand values ​​through of design and exceptional quality.

So, if you are thinking of a gift that conquers the most demanding palates and that stands out for impeccable stylistic and modern features, this collection is the ideal one. And precisely taking into account that it can be such a precious gift, the brand has designed for each of the items, personalized boxes to conquer from the first moment the heart of the most rigorous and sophisticated palates.

Accessoris Hugo boss. Foto: Web H.B. Accessoris Hugo boss. Foto: Web H.B.

Compartir en: