Kaweco, la magia de l’escriptura

Si tu ets d'aquells que sent una connexió especial amb l'escriptura a mà, o considera com nosaltres, que és molt més efectiva a l'hora de memoritzar o que per descomptat, és una eina que sempre ens ajuda a enlairar la creativitat, doncs perfecte!, segueix amb nosaltres perquè avui descobriràs com l'experiència d'escriure es torna màgica amb Kaweco.

Una ploma per tots els estils

I és que la fabricant alemanya és capaç d'oferir plomes estàndards i universals, com d'altres més clàssiques i sofisticades. Un exemple d'això últim és la Kaweco Liliput: Una edició que va néixer el 1908 i des de llavors és considerada una autèntica relíquia. I la raó és clara: Senzillesa i qualitat.

Escriptura de Luxe

La ploma estilogràfica consta de tres parts; Tapa, barril i filtre. Això el que es tradueix és en una combinació perfecte de Funcionalitat i Lleugeresa, i la converteix de seguida en la millor opció per l'escriptura de butxaca. Els acabats en llautó, coure, alumini i acer inoxidable li donen a la Liliput una presència de vitalitat i elegància molt singulars.

Kaweco Liliput. Foto: Kaweco

Estem segurs que aquesta ploma és l'elecció ideal per emprendre el meravellós sender de l'escriptura a mà. Els més pros de l'escriptura quedareu fascinats amb la seva suavitat i sentireu com la vostra mà llisca sola sobre el paper. Gaudireu com nens d'aquesta experiència.

Escriptura de Disseny

Ara bé, els amants de l'escriptura hem evolucionat i avui dia no tan sols demanem funcionalitat i qualitat. I és que el Disseny s'ha convertit en un valor imprescindible. Perquè hem descobert que ens inspira, assenyala la nostra personalitat i des de sempre, la sinergia entre Cal·ligrafia i Estil és una màxima dintre del món de l'escriptura.

La sensacional Kaweco Special FP és bona mostra.


Kaweco Special FP. Foto: Kaweco

Magia per als teus dits

És ben particular, perquè a simple vista es pot assemblar a un boli d'aquests que tots coneixem. Però una vegada la tens a la mà, pots apreciar el seu cos octogonal i refinat. També la seva longitud i port amb els sensacionals acabats en negre mate.

Finalment, amb tot això el que podem deduir és que la Special FP és una peça duradora. Una eina que ja pels seus acabats en alumini i acer inoxidable es fa gairebé imprescindible a la teva col·lecció. Ara bé, i si t'expliquem que s'inspira en les primeres plomes estilogràfiques de la marca llençades l'any 1910 ja és que directament pots parar de llegir i córrer a la nostra botiga per la teva.

Però si encara vols continuar, has de saber que el seu cartutx és estàndard, és a dir, compatible amb altres que fan servir el mateix sistema.

Ploma Kaweco Sterling. Foto: Kaweco

Dit tot això, si ja formes part de l'univers de l'escriptura elegant, ara és moment de provar quelcom nou, d'arriscar-te amb un disseny minimalista, prim i distingit. Et sentiràs igual de còmode que amb altres plomes més clàssiques i les seves mides (extra fi, fi, mitjà, gruixut i molt gruixut), s'adaptaren a les teves mans per encara ser més fidel al teu estil.

Descobreix més de Kaweco, els complements i les seves especificacions a la nostra botiga online. 

Coneix més de les peces d'escriptura i articles exclusius a la nostra pàgina d'Instagram.

Si tu eres de aquellos que siente una conexión especial con la escritura a mano, o considera como nosotros, que es mucho más efectiva a la hora de memorizar o,  desde luego, es una herramienta que siempre nos ayuda a despegar la creatividad, pues perfecto!, sigue con nosotros porque hoy descubrirás como la experiencia de escribir se vuelve mágica con Kaweco.

Y es que la fabricante alemana es capaz de ofrecer plumas estándares y universales, como otras más clásicas y sofisticadas. Un ejemplo de esto último es la Kaweco Liliput: Una edición que nació en 1908 y desde entonces es considerada una verdadera reliquia. Y vosotros como no, os preguntaréis por qué. Pues la razón es clara: Sencillez y calidad. La pluma estilográfica consta de tres partes; Tapa, barril y filtro. Esto lo que se traduce es en una combinación perfecta de Funcionalidad y Ligereza, y la convierte en la mejor opción para la escritura de bolsillo. Los acabados en latón, cobre, aluminio y acero inoxidable le dan a la Liliput una presencia de vitalidad y elegancia muy singulares.

Kaweco Liliput

Estamos seguros de que esta pluma es la elección ideal para emprender el maravilloso sendero de la escritura a mano. Los más pros de la escritura quedaréis fascinados con su suavidad y sentiréis como vuestra mano se desliza sola sobre el papel. Disfrutaréis como niños de esta sensacional experiencia.

Ahora bien, los amantes de la escritura hemos evolucionado y hoy en día no sólo pedimos funcionalidad y calidad. Y es que el Diseño se ha convertido en un valor imprescindible. Porque hemos descubierto que nos inspira, que es rasgo de nuestra personalidad y que desde el inicio, la combinación de Caligrafía y Estilo han ido de la mano.  Son sencillamente inseparables.

La sensacional Kaweco Special FP es buena muestra.

Kaweco Special FP

Es bien particular, porque a simple vista se puede asemejar a un boli de esos que todos conocemos pero una vez la tienes en tus manos, puedes apreciar su cuerpo octogonal y refinado, su longitud y porte y como no, sus acabados en negro mate. Con todo esto lo que podemos deducir es que la Special FP es una pieza duradera. Una herramienta que ya por sus acabados en aluminio y acero inoxidable se hace casi imprescindible en tu colección y si te contamos que se inspira en las primeras plumas estilográficas de la marca lanzadas en 1910 ya es que directamente puedes parar de leer y correr a nuestra tienda por la tuya. Pero si todavía quieres seguir, debes saber que su cartucho es estándar, es decir, compatible con otras que utilizan el mismo sistema.

Ploma Kaweco Sterling

Dicho todo esto, si ya formas parte del universo de la escritura elegante, ahora es momento de probar algo nuevo, de arriesgarte con un diseño minimalista, delgado y distinguido. Te sentirás igual de cómodo que con otras plumas más clásicas y sus tamaños (extra fino, fino, medio, grueso y muy grueso), se adaptarán a tus manos para todavía hacer más remarcado tu propio estilo.

Descubre más de Kaweco, los complementos y sus especificaciones en nuestra tienda online.

If you are one of those who feels a special connection with handwriting, or think like us, that it’s more effective when is necessary to memorizing or, of course, it is a tool that always helps us take off creativity, then perfect!, keep with us because today you will discover how the experience of writing becomes magical with Kaweco.

 The German manufacturer it’s able to offer standard and universal pens, such as other more classic and sophisticated. An example of this is the Kaweco Liliput: An edition that was born in 1908 and since then is considered a true relic. And you, of course, are wondering why. Well, the reason is clear: Simplicity and quality. The fountain pen consists of three parts; Cap, barrel, and filter. This is what translates into a perfect combination of functionality and lightness, and makes it the best option for pocket writing. The brass, copper, aluminum and stainless steel finishes give the Liliput a very unique presence of Vitality and elegance.

Kaweco Liliput

We are sure that this pen is the ideal choice to undertake the wonderful path of handwriting. The professional of writing will be fascinated with its softness and you will feel how your hand slides alone on the paper. You will enjoy this sensational experience like a child.

Now, writing lovers have evolved and today we don’t just ask for functionality and quality. And it is that Design has become an essential value. Because we have discovered that it inspires us, that it is a feature of our personality and that from the beginning, the combination of Calligraphy and Style have gone hand in hand. They are simply inseparable.

The sensational Kaweco Special FP is a good sample.

Kaweco Special FP

It is very particular because at first glance it can resemble a pen of those we all know but once you have it in your hands, you can appreciate its octagonal and refined body, its length and bearing and of course, its matte black finishes. With all this, we can deduce that the Special FP is a durable piece. A tool that already by its finishes in aluminum and stainless steel becomes almost essential in your collection and, if we tell you that it is inspired by the first fountain pens of the brand launched in 1910, you can directly stop reading and run to our store for yours. But if you still want to continue, you should know that the cartridge is standard, that is, compatible with others that use the same system.

Ploma Kaweco Sterling.

With all this is mind, if you are already part of the universe of elegant writing, now is the time to try something new, to take a risk with a minimalist, thin and distinguished design. You will feel as comfortable as with other more classic feathers and their sizes (extra thin, thin, medium, thick and very thick), will adapt to your hands to make your own style even more marked.

Discover more about Kaweco, the accessories and their specifications in our online store.

 

Compartir en: