Estil industrial, mentalitat ecològica

Sembla que aquest 2020 té un aire diferent. Una mena de vibració positiva que ens encamina a una època de canvis. O de renovació. O potser de recerca cap a nous horitzons. Molts considerem que serà una etapa decisiva per al nostre futur. Per tant, quin paper juga el disseny industrial amb això? i un altre apunt, la tendència ecològica com es pot ajuntar amb aquest estil?

Ara bé, temes com el Canvi Climàtic, que és un assumpte global i ens inclou a tots, és una de les problemàtiques que més ha comportat un canvi de pensament i hàbits a les persones. De la mateixa manera, es fan latents tendències de comportament a les quals som les persones qui ens interessem més connectar amb allò que és genuí, natural i per descomptat, ens aporta realment un valor a les nostres vides.

Estil industrial, mentalitat ecològica
Bossa de tela de la Col·lecció Botànica

NOVES CORRENTS SOSTENIBLES

Un exemple d'aquestes i moltes altres dinàmiques es plasma de manera evident en els estudis i investigacions de l'Agència Catalana del Consum. Probablement, temes com La Crisi del Plàstic o Caminant cap a nous models són els que més protagonisme donen a interessants iniciatives per connectar amb el nou consumidor, mostra d'això és el Plogging: una modalitat del Running una mica diferent al que és habitual.

DISSENY INDUSTRIAL, ESTIL ECOLÒGIC

A més, davant de tendències contundents com el Minimalisme, l'Ecologisme, el Functional Design, entre altres, diverses marques s'han posat la pila i busquen connectar amb aquest nou consumidor. Per tant, busquen reinventant-se, nodrint-se del que les persones volen i apostar per noves creacions, una mica més funcionals. Una mica menys ostentoses.

Estil industrial, mentalitat ecològica
Muntatge amb elements inspirats en l'època industrial i materials sostenibles

Un exemple d'això són les marques capaces de reviure l'estètica industrial dels anys 20 i que la contraposen amb processos de fabricació sostenibles i alts estàndards de qualitat. Sens dubte, el resultat són accessoris funcionals amb alt valor estètic. Probablement, le peculiars papereres en filferro trenat amb acabats daurats ho reflecteixen molt bé. També podem trobar els elegants i retro Clipboards, dissenyats a partir de fibra de fusta dura, o la cinta mètricaforjat en metall.

Estil industrial, mentalitat ecològica
Cinta mètrica dissenyada amb estil industrial

ETERNAMENT SOSTENIBLE

Ara bé, pot ser que el teu no sigui un estil tan visualment ''pesat'' i que ja hagis superat l'època industrial amb els seus ornaments i colors sòlids. Probablement, el teu vagi més per un estil net, orgànic i delicat.

Estil industrial, mentalitat ecològica
Muntatge amb productes sostenibles. Raima

Si la teva resposta és sí, llavors ja tenim una més per compartir. Perquè encaixes directament amb els nostres valors, els quals s'identifiquen amb aquelles experiències i marques que van en pro d'un món més lleuger, més orgànic i sostenible.

AMIGABLE DISSENY

Disseny, sostenibilitat i funcionalitat. Un 3 en 1 perfecte per a emmagatzematge, manteniment i preservació d'aliments, accessoris o, tot el que et passi pel cap. Si encara no els coneixes, acosta't a la nostra planta 1 per a descobrir com a través del Kraft, poden resultar meravelles de creacions, amb estils calmats i sofisticats.

Estil industrial, mentalitat ecològica
Bossa fabricada a partir de processos sostenibles. Planta 1, Raima

Estil industrial, mentalitat ecològica
Bossa fabricada a partir de materials ecològics i pigments orgànics. Raima

OPCIONS N'HI HA PER TRIAR

Sembla que la cosa canvia, ara et toca tu. Anima't, tan sols cal atrevir-se, desafiar una mica els gustos i suma't a corrents tan interessants com la #Eco o alguna com la industrial; que reviu l'estil de l'època sobre objectes funcionals atorgant-los un toc estètic molt original.

Estil industrial, mentalitat ecològica
Part de l'aparador Raima. Clipboards, Col·lecció botànica i bosses ecològiques

SI ES VOL, ES POT

Si no que ens ho diguin el nostre equip de visuals, els quals van idear l'aparador del mes de gener. Sobretot, aquest muntatge busca definir clarament la combinació entre la construcció antiga i la nova era. Mentre que per alguns muntatge es fa servir molt material, per aquest no cal gaire cosa, amb tan sols una paleta de colors simple i acabats que transmetin senzillesa i calidesa es pot aconseguir un entorn visual molt interessant i de contaminació zero.

Estil industrial, mentalitat ecològica
Aparador Raima Gener 2020. Fet amb materials ecològics i elements sostenibles

En conclusió, aquesta és una petita mostra de com es poden harmonitzar els espais, innovar i renovar-se sense afectar el medi ambient. Per tant, ara és el teu torn de sumar-te al canvi. T'esperem a les nostres botigues i també a la nostra botiga en línia.

Este 2020 tiene un aire diferente. Algo así como un tipo de vibración positiva que nos encamina a una época de cambios. O de renovación. O tal vez de búsqueda hacia  nuevos horizontes. El caso es que muchos consideramos que será una década decisiva para nuestro futuro.

Probablemente sea porque temas como el Cambio Climático que es un asunto sobre el cual no podemos hacer la vista gorda. Asimismo, se van haciendo latentes tendencias de comportamiento en donde las personas  nos interesa  más conectar con aquello que es genuino. Con aquello que es natural y que por supuesto, nos aporta realmente un valor a nuestras vidas.

Bolsa de tela Bolsa de tela de la Colección Botánica

NUEVAS CORRIENTES

Un ejemplo de estas y otras muchas dinámicas se plasma de manera evidente en los estudios e investigaciones de L’Agència Catalana del Consum. En ellos, se trata temas como ‘’La Crisi del Plàsctic’’ o ‘’Caminant cap a nous models’’  donde se da protagonismo a  interesantes iniciativas para conectar con el nuevo consumidor, muestra de ello es el el Plogging: una modalidad del Running un poco más eco de lo habitual.

DISEÑO INDUSTRIAL, ESTILO ECOLÓGICO

Es por eso que, frente a tendencias contundentes como el Minimalismo, el Ecologismo, el Functional Design, entre otras,  varias marcas se han puesto la pila y buscan conectar con este nuevo consumidor.  Reinventándose, nutriéndose de lo que las personas quieren y apostando por nuevas creaciones, un poco más funcionales. Un poco menos ostentosas.

Cajas metalicas, Espejo redondo con, jarrones cilíndricos de vidrio y cuadros Blossfeldt Montage con elementos inspirados en la época industrial y materiales sostenibles

Un ejemplo de ello es la estética industrial de los años 20 que se reveindica a través de procesos de fabricación sostenibles y altos estándares de calidad. El resultado; accesorios funcionales con alto valor estético. Un ejemplo son las peculiares papeleras en alambre trenzado con acabados dorados.  O el elegante y retro Clipboard, diseñado a partir de fibra de madera dura, o el Tape Dispenser forjado en metal. Todos ellos, muestras de que lo simple, también puede ser funcional, estético y desde luego, no agresivo con el planeta.

Metro de centímetros Metro diseñado con estilo industrial

ETERNAMENTE SOSTENIBLE

Y es que con tan solo ver las tijeras industriales o las diseñadas por firmas made in Barcelona,  nos es muy fácil transportarnos a épocas pasadas en donde el trabajo artesanal y forjadura estaban a la orden del día. Hoy, estas tradiciones  vuelven pisando fuerte y lo hacen a través de materiales como el hierro, el acero o el alambre.

schwartz y Domestic mail Montaje con productos sostenibles. Raima

Materiales que se desprenden de los adornos para dar paso a un sencillo diseño, con un packaging elegante y limpio como si de una oda al minimalismo se tratase.

AMIGABLE DISEÑO

Vale, puede que lo tuyo no sea un estilo tan pesado visualmente y que ya hayas superado la época industrial con sus ornamentos y colores sólidos.  Puede que lo tuyo vaya más por un estilo limpio, orgánico y delicado.

Si tu respuesta es sí, entonces tú eres de los nuestros. Porque encajas directamente con nuestros valores, los cuales se identifican con aquellas experiencias y marcas que van en pro de un mundo más ligero, más orgánico y sostenible.

WASHED KRAFT PAPER

Diseño, sostenibilidad y funcionalidad. Un 3 en 1 perfecto para almacenamiento, mantenimiento y preservación de alimentos, accesorios o, todo lo que se te ocurra. Si aún no los conoces, acércate a nuestra planta 1 para descubrir como a través del Kraft, pueden resultar maravillas de creaciones, con estilos calmados y sofisticados.

Bolsa para almacenar productos Bolsa fabricada a partir de procesos sostenibles. Planta 1, Raima

Vale la pena tener en cuenta marcas que apuestan por este tipo de productos. Por ejemplo artículos en kraft, un referente que nunca falta con sus naturales y elegantes archivadores. O también, marcar japonesas que emplean las cajas recicladas para diseñar modernas y resistentes bolsas cuya función puede ir desde un complemento de viaje, hasta un peculiar neceser.

Domestic Mail bossa Bolsa fabricada a partir de materiales ecológicos y pigmentos orgánicos. Raima

OPCIONES HAY MILES

Anímate, tan solo hace falta atreverse, desafiar un poquito nuestros gustos y sumarse a corrientes tan interesantes como la #Eco o alguna como la industrial; que revive el estilo de la época sobre objetos funcionales otorgándoles un toque estético muy original.

SI SE PUEDE!

Sino que nos lo digan nuestro equipo de visuals, quienes idearon el aparador que verás justo entrar en la tienda y que define claramente la combinación entre la construcción antigua  y la nueva era. Para ello, no hace falta mucho, con tan solo una paleta de colores simple y acabados que transmitan sencillez y silenciosa calidez se puede lograr un ambiente de calma ideal.

Aparador Raima. Barcelona. Papeleria Aparador Raima Gener 2020. Fet amb materials ecològics i elements sostenibles

Ya ves que fácil puede ser armonizar los espacios, ahora es tu turno. Te esperamos en nuestras tiendas y también en nuestra tienda en línea.

Between the Industrial and the Eco

This 2020 has a different look, something like a kind of positive vibration that leads us to a time of change, or renewal, or perhaps a search for new horizons. Many consider it to be a decisive stage for our future.

It is probably because issues such as Climate Change is a matter on which we cannot turn a blind eye because it includes us all. Likewise, latent behavioral trends are becoming where people are more interested in connecting with what is genuine, natural and of course, really gives us value to our lives.

Bolsa de tela Botanical Collection cloth bag

NEW CURRENTS

An example of these and many other dynamics is evident in the studies and research of L’Agència Catalana del Consum. In them, these are topics such as ”La Crisis del Plàsctic” or ”Caminant cap a nous models”. Articles, where prominence is given to interesting initiatives to connect with the new consumer, evidence of this, is Plogging: a running style a little more ecologic than usual.

Cajas metalicas, Espejo redondo con, jarrones cilíndricos de vidrio y cuadros Blossfeldt Industrial Inspired elements and sustainable materials

INDUSTRIAL DESIGN, ECO STYLE

That is why, in front of strong trends such as Minimalism, Ecology, Functional Design, among others, several brands have put the battery and seek to connect with this new consumer. Reinventing and nourishing themselves to give new creations, a little more functional. A little less ostentatious.

For exemple, there are some brands that combine the industrial aesthetics of the 20s and contrasts it with sustainable manufacturing processes and high-quality standards. The result; functional accessories with high aesthetic value. An example is the peculiar paper bins in braided wire with golden finishes. Or the elegant and retro Clipboard, designed from hardwood fiber, or the Tape Dispenser forged in metal. All of them, representations that the beautiful, can also be functional and certainly not aggressive with the planet.

Metro de centímetros Metro dissenyat amb estil industrial

THE VALUE OF SIMPLICITY

Just seeing the new industrial scissors or those others made by a brand from Barcelona. With that,  it is very easy for us to transport ourselves to old times where handicraft and forging work were on demand. Today, these traditions come back strong and they do it through materials such as iron, steel or wire.

Metro de centímetros Designed with industrial style

Materials that despise ornaments to give access to a simple design, with elegant and clean packaging like it was an ode to minimalism.

ETERNALLY SUSTAINABLE

Okay, your style may not be such a visually heavy style and you have already overcome the industrial era with its ornaments and solid colors. Your thing may go more for a clean, organic and delicate style.

schwartz y Domestic mail Assembly with sustainable products. Raima

If your answer is yes, then you rock!. Because you fit directly with our values, which are identified with those experiences and brands that are in favor of a lighter, more organic and sustainable world.

WASHED KRAFT PAPER

Design, sustainability, and functionality. Three benefits in one perfect for storage, maintenance or preservation of food, accessories or everything you can imagine. If you do not know them yet, you just have to visit the 1st Raima floor to discover how through the Kraft wonders of creations can result. Sophistication and calm on the same path.

Bolsa para almacenar productos Bag made from sustainable processes. 1st floor, Raima

It is worth taking into account brands that bet on this type of product. For example articles in kraft, a reference that is never missing with its natural and elegant filing cabinets. Or also, Japanese brands that use recycled boxes to design modern and resistant bags whose function can range from a travel complement to a peculiar toiletry bag.

Domestic Mail bossa Bag made from organic materials and organic pigments. Raima

THERE ARE THOUSANDS OF OPTIONS

Cheer up, you just have to dare, challenging our tastes a bit and joining currents as interesting as #Eco or some as industrial; which revives the style of the time on functional objects giving them a very original aesthetic touch.

Clipboards, Colección botánica y bolsas ecológicas Domestic Mail  Raima sideboard. Clipboards, Botanical collection and ecological bags

YES, YOU CAN!

Case in point is our visual team, who devised the sideboard that you will see right entering the store and that clearly defines the combination between the old construction and the new era. For this, not much is needed, with just a simple color palette and finishes that convey simplicity and silent warmth an ideal calm environment can be achieved.

Aparador Raima. Barcelona. Papeleria Raima Showcase January 2020. Made with environmentally friendly materials and sustainable elements

You see how easy it can be to harmonize the spaces, now it’s your turn. We wait for you in our stores and also in our online store.

Compartir en: