Apassionats per la nova creació Tombow

Segurament ja coneixes o has sentit a parlar de la marca japonesa Tombow. Reconeguda per engega passions cada vegada que llença un nou producte i no és per menys, ja que els seus retoladors es cataloguen com unes de les peces favorites  dels professionals creatius. I desde Raima, com ja sabeu, hem sigut sempre uns apassionats per les creacions de Tombow.

Tombow ABT Pro Base Alcohol Tombow ABT Pro Base Alcohol - Foto: Tombow

I és que ningú sap com un il·lustrador, dibuixant o caligrafista la importància de comptar amb un retolador polivalent, capaç de fer traços precisos. Que a més a més es poguin  aconseguir diferents nivells de profunditat i per altra banda,  que faci de la combinació de tons una sensacional simfonia  d’harmonia i equilibri.

Una creació que ens apassiona!

Per tant, posant-se als peus de les ments més creatives, Tombow ha decidit  aventurar-se  amb la creació d’un producte revolucionari, no tant per la seva forma  (que també), sinó més aviat per la seva versatilitat.

Parlem dels nous Tombow ABT Pro Base Alcohol: un espectacular  retolador amb dues puntes, la primera  molt fina ja que funciona per aconseguir contorns i detalls preciosos i la segona més ampla, capaç de barrejar  matisos i capes amb excel·lents resultats.

Tombow ABT Pro Base Alcohol Tombow ABT Pro Base Alcohol. Foto: Tombow

Si encara no estàs convençut de que aquests retoladors són una autèntica meravella, has de saber que a Raima el trobaràs en 107 diferents presentacions.  Cadascuna d’elles és converteix en un xut d'inspiració per explorar la teva imaginació sobre el paper.

I la tinta? A diferencia dels retoladors a base d’aigua, els Tombow base alcohol proporcionen una traçada molt més eficient amb l’afegit de que s’assequen molt més ràpid. Òbviament,  la seva tinta no és tòxica i tampoc traspassa el paper.

Creacions dignes d'un mestre

Els nous integrants de la familia Tombow es presenta com la millor opció artística per obtenir resultats de categoria professional. En poques paraules, són una peça indispensable dins l’armamament artístic dels mestres del dibuix, la il·lustració o el scrapbooking.

En particular, són uns dels retoladors més dinàmics i eficients que existeixen fins al moment i això és gracies a diversos factors com les puntes  flexibles i resistents, la seva tinta de fàcil dosificació i la seva ergonomia; còmode i fàcilment adaptable al moviment de la mà.

Tombow ABT PRO Alcohol-Based Marker Tombow ABT PRO Alcohol-Based Marker

No t’esperis més, aprofita l’oportunitat de convertir-te en un autèntic creador i dóna-li subtils tocs d’excel·lència als teus dibuixos i domina com ningú les tècniques de profunditat, ombra, i contrasts. Prova la nova creació i seràs com nosaltres, un apassionat més per Tombow.

Troba tota la col·lecció a les nostres botigues i a la shop online

Seguramente ya conoces o has oído hablar de la marca japonesa Tombow. Reconocida por despertar pasiones cada  vez que lanza un nuevo producto y no es para menos,  pues  sus rotuladores, tan famosos por su calidad y características se catalogan como unas de las piezas favoritas de los profesionales creativos. Y es que nadie sabe como un ilustrador, dibujante o caligrafista la importancia de contar con un rotulador polivalente, capaz de hacer trazos precisos, que te ayude a conseguir diferentes niveles de profundidad y además que haga de la combinación de tonos una sensacional sinfonía de armonía y equilibrio.

Poniéndose en los pies de las mentes más creativas, Tombow ha decidido aventurarse con la creación de un producto revolucionario, no tanto por su forma (que también), sino más bien por la versatilidad y los impresionantes resultados que es capaz de obtener. Hablamos de los nuevos Tombow ABT Pro Base Alcohol: un espectacular rotulador con dos puntas, una muy fina para conseguir contornos y detalles preciosos y otra más ancha capaz de mezclar matices y capas con excelentes resultados.

Tombow ABT Pro Base Alcohol Tombow ABT Pro Base Alcohol. Foto: Tombow

Si aún no estás convencido de que estos rotuladores son una auténtica maravilla, tienes que saber que en Raima lo encontrarás en 107 diferentes presentaciones. Cada una de ellas se convierte en una musa de inspiración para explorar tu imaginación sobre el papel. Y la tinta? A diferencia de los rotuladores a base de agua, los Tombow base alcohol proporcionan una trazada mucho más eficiente con el añadido de que se secan mucho más rápido, su tinta no es tóxica y tampoco traspasa el papel.

Con todo ello si aún no te has animado a que tus manos prueben una delicatessen como esta, ten en cuenta que se posicionan como la mejor opción artística para obtener resultados de categoría profesional. En pocas palabras, son una pieza indispensable en el armamamento artístico de los maestros del dibujo, la ilustración o el scrapbooking.

Tampoco  es necesario que te digamos que es uno de los rotuladores más dinámicos y eficientes que existe hasta el momento y esto es gracias a varios factores como las puntas flexibles y resistentes, su tinta de fácil dosificación y su ergonomía; cómodo y fácilmente adaptable al movimiento de la mano.

Tombow ABT Pro. Foto: Tombow

No esperes más, aprovecha la oportunidad de convertirse en un auténtico creador y dale sutiles toques de excelencia a tus dibujos y domina como nadie las técnicas de profundidad, sombra, y contrastes.

Surely you already know or have heard of the Japanese brand Tombow. Recognized for awakening passions every time she launches a new product and does not stop less, because about markers, so famous for super quality and features are classified as one of the favorite pieces of creative professionals. And it is that nobody knows as an illustrator, draftsman or calligraphist the importance of having a versatile marker, able to make precise strokes, to help you achieve different levels of depth and also to make the combination of tones a sensational symphony of harmony and balance.

Tombow ABT PRO Alcohol-Based Marker Tombow ABT PRO Alcohol-Based Marker. Foto: Tombow

Putting on the feet of the most creative mints, Tombow has decided to venture with the creation of a revolutionary product, not so much because of its shape (but also), but rather because of the versatility and impressive results that it can obtain. We talk about the new Tombow ABT Pro Alcohol Base: a spectacular marker with two tips, a very fine one to get beautiful contours and details and a wider CAPAZ of mixtures Shades and layers with excellent results.

If you are still not convinced that these markers are a real wonder, you have to know that in Raima you will find in 107 different presentations. Each of them becomes a muse of inspiration to explore your imagination on paper. And the ink? Unlike water-based markers, alcohol-based Tombows provide a much more efficient layout with the addition that they dry much faster, super ink does not become toxic and does not pass through the paper.

With all of this, if it is not yet tea, you have encouraged your hands to try a delicatessen like this, keep in mind that they are positioned as the best artistic option to obtain Results of professional category. In short, they are an indispensable piece in the artistic armament of the masters of drawing, illustration or scrapbooking.

Tombow ABT PRO Alcohol-Based Marker Tombow ABT PRO Alcohol-Based Marker. Foto: Tombow

It is also not necessary that we tell you to be one of the most dynamic and efficient markers that exist So far and this is thanks to several factors such as flexible and resistant tips, add easy dosing ink and add ergonomics; Comfortable and easily adaptable to hand movement.

Do not wait any longer, Take the opportunity to become a true creator and give subtle touches of excellence to your drawings and master the techniques of Depth, shadow, and contrasts.

Compartir en: