L’ADN de Raima

El nostre ADN: Transferible, irrepetible i autèntic

Hi ha moltes maneres de definir una marca, sobretot una que abraça a tantes altres. Per ben entendre l’essència de RAIMA, del que estem fets i tot el que representem, en primer lloc ens hem de submergir en el nostre ADN.  Aquell codi o informació que es traspassa a cadascun dels nostres productes i és el resultat de la suma entre els nostres valors i personalitat.

I és que el nostre origen el devem al paper,  a un conglomerat de textures, formes i colors que per si mateixos són excepcionals, versàtils i captivadors.

Ara bé, quan els ajuntem el resultat és un immens mar de paper; trepidant i singular. COm si fos un torrent de sang que barreja  tonalitats,  formes i moviments. I que si ens endinsem i naveguem per les seves siluetes, el que trobarem serà els tres pilars fonamentals de RAIMA: Qualitat, Compromís i Treball en equip.

 

Un món de paper

Papers refinats,
Papers orgànics,
papers industrials,

Sense límits de dimensions
Sense límit de colors
Sense límit d'aplicacions.

Centenars de dissenys,
Centenars de textures,
Centenars d'emocions.

Un món de paper, per demostrar que allò excepcional és possible.

 

Visita'ns

Planta 2, la planta del paper.

Para entender la esencia de RAIMA, de lo que estamos hechos y todo lo que representamos, en primer lugar nos debemos sumergir en nuestro ADN. Aquel código o información que se traspasa a cada uno de nuestros productos y es el resultado de la suma entre nuestros valores y personalidad.

Transferible, irrepetible y auténtico

Y es que nuestro origen lo debemos al papel, a un conglomerado de texturas, formas y colores que por sí mismos son excepcionales, versátiles y cautivadores. Pero cuando los juntamos, el resultado es un inmenso mar de papel; trepidante y singular. Como un torrente de sangre que mezcla tonalidades, formas y movimientos. Y que si nos adentramos y navegamos por sus siluetas, lo que encontraremos será los tres pilares fundamentales de RAIMA: Calidad, Compromiso y Trabajo en equipo.

Pulsa en la imagen y mira el vídeo

paper raima

To understand the essence of RAIMA, what we are made of and everything that we represent, we must immerse ourselves in our DNA. That code or information that is transferred to each of our products and is the result of the sum between our values ​​and personality.

Transferable, unrepeatable and authentic

And we owe our origin to the paper, that conglomerate of textures, shapes, and colors that by themselves are exceptional, versatile and captivating. But when we put all of them together, the result is an immense sea of ​​paper; Trepidant and unique. Like a torrent of blood that mixes tones, shapes, and movements. And if we go inside and navigate its silhouettes, what we will find will be the three fundamental pillars of RAIMA: Quality, Commitment, and Teamwork.

Click on the image and watch the video

paper raima

Compartir en: