PAPER 2017 BARCELONA

Ahir es va clausurar la 4a edició #paper amb l’acte de donació de l’obra “Pintura 136” del pintor Miquel Paton al Fons d’Art de la Creu Roja de Catalunya.
El señor Antoni Aguilera, President de la Creu Roja de Catalunya, va agrair molt sincerament a l’arstista el seu gest i animava a Grabiel Pinós, president del Gremi de Galeries d’Art de Catalunya, a continuar en la seva iniciativa #paper, la macroexposició d’art en paper que es celebra durant el mes de maig i en la que han participat 14 galeries de la ciutat de Barcelona.

L’edició d’enguany ha comptat amb la participació de 7.642 visitants i un 89% dels passaports entregats.

Per votació popular les millors exposicions del #paper han sigut “En busca del tiempo perdido” de Luis Marsans, a la galeria A34 i “Vidal Balaguer” a la galeria Gothsland amb un 18,45% dels vots cadascuna.

Ayer se clausuró la 4ª edición #paper con el acto de donación de la obra “Pintura 136” del pintor Miquel Paton al Fondo de Arte de la Cruz Roja de Cataluña.

El señor Antoni Aguilera, Presidente de la Cruz Roja de Cataluña, agradeció muy sinceramente al arstista su gesto y animaba a Grabiel Pinós, presidente del Gremio de Galerías de Arte de Cataluña, a continuar en su iniciativa #paper, la macroexposición de arte en papel que se celebra durante el mes de mayo y en la que han participado 14 galerías de la ciudad de Barcelona.

La edición de este año ha contado con la participación de 7.642 visitantes y un 89% de los pasaportes entregados.

Por votación popular las mejores exposiciones del #paper han sido “En busca del tiempo perdido” de Luis Marsans, en la galería A34 y “Vidal Balaguer” en la galería Gothsland con un 18,45% de los votos cada una.

Yesterday, the 4th #paper edition was closed with the donation of the work “Painting 136” by the painter Miquel Paton to the Art Fund of the Red Cross of Catalonia.

Mr. Antoni Aguilera, President of the Red Cross of Catalonia, thanked the actor sincerely for his gesture and encouraged Grabiel Pinós, president of the Art Galleries Guild of Catalonia, to continue his #paper initiative, the macro exhibition of paper art which is celebrated during the month of May and in which 14 galleries from the city of Barcelona have participated.

This year’s edition has had the participation of 7,642 visitors and 89% of the passports delivered.

By popular vote, the best exhibitions of the #paper have been “In Search of Lost Time” by Luis Marsans, in the A34 gallery and “Vidal Balaguer” in the Gothsland gallery with 18.45% of the votes each.