URBAN ART SOLIDARI

Activitat realitzada per 11 reconeguts artistes urbans i subhasta de totes les obres (les 11 individuals més l’obra compartida) a benefici de l’obra social Sant Joan de Déu.

Actividad realizada por 11 reconocidos artistas urbanos y subasta de todas las obras (las 11 individuales más la obra compartida) a beneficio de la obra social San Joan de Déu.

Activity carried out by 11 renowned urban artists and auction of all the works (the 11 individual plus the shared work) for the benefit of the social work San Joan de Déu.