Frescor de la Mediterrània

A qui no li agrada al entrar per la porta d'una llar i de seguida sentir-se abraçat per la càlida rebuda d'una aroma suau, de tons florals frescos i delicades fragàncies naturals ...

I és que no tot entra pels ulls, sinó que ens ho expliqui DECORAGLOBA, la marca valenciana referent al  seu sector gràcies a la sofisticada varietat d'espelmes i fragàncies per decorar i ambientar els espais. Una sensacional proposta que ha aconseguit ocupar un lloc molt especial especial a la nostra botiga.

Aleshores, us portem avui una col·lecció que reuneix les essències ocultes de la Mediterrània. Pura autenticitat, ànima i personalitat. Es tracta d'una col·lecció de 9 espelmes decoratives que capaces de transmetre la frescor, tranquil·litat i fruits canviants del Mare Nostrum ''.

Col·lecció DECORAGLOBA  RAIMA

IDENTITY MEDITERRANEO

Aquest és el nom amb el qual DECORAGLOBA dóna a conèixer la sensacional col·lecció, la qual resulta eficaç tant per a interior com per a exteriors. Això no és tot, els bordats, cadascú d’ells amb un estil i color característic, estan  fets artesanalment donant així un afegit de qualitat i elegància a cada pesa.

A continuació, us expliquem algunes de les més exquisides i decoratives.


Col·lecció Identity Mediterraneo   RAIMA

JUNTO A LA HOGUERA

En primer lloc, és una espelma de fragància que dota l'habitatge d'estimulants tocs de pàtxuli intens i delicat balsàmic.

Per tant, és l'equilibri ideal entre la delicadesa i la calidesa, amb la qual cosa resulta ser un company molt oportú per als dies freds, especialment en aquests moments d'intimitat, on ens envoltem d'un bon llibre, una tassa de cafè calent, la manta i el sofà.


Junto a a Hoguera RAIMA

SIESTA EN LOS NARANJOS

Evidentment, aquesta és una espelma capaç de transportar-nos a un ambient de fantasia. Bàsicament, la seva envoltant fragància de lliri juntament amb els refrescants tocs de taronja i gessamí, produeixen que l'ambient s'envolti d'un romàntic espai clàssic molt propi de la mediterrània.


Siesta en los Naranjos RAIMA

TARDES DE BRISAS

Mentre l'intens perfum del sàndal embriaga els sentits, el dolç clavell juntament amb les delicades notes de rosa i muguet ens eleva a un reconfortant paradís, molt propi de la Mediterrània.

Deixa que aquesta fragància inundi la teva llar en una reunió social al voltant d'una tassa de te i estimula els espais amb una aroma fresca i natural.


Tardes de Brisa RAIMA

SUEÑOS EN LA PINEDA

Si l'olor de la fusta i la canyella et submergeixen en un càlid però alhora intens entorn florit, amb gesta fresca i aire pur,  llavors aquesta fragància t'enamorarà.

D'una banda, la suau fragància de vainilla juntament amb el pàtxuli transmeten una sensació de confort i pau mentre que la fulla de pi, acompanyada de la menta i la fusta, evoquen els més extensos i vigorosos camps mediterranis. Una experiència olfactiva realment única.


Sueños en la Pineda RAIMA

RECUERDOS ENTRE ALMENDROS

La coherència entre el lleuger ambre i l'intens pàtxuli, acompanyats al seu torn per subtils tocs de fusta i la singular càmfora, projecta els nostres sentits cap a dos angles tan dispars i complementaris com el floral i el terrenal. Tot això, gràcies a la intensa olor del fruit en flor que emana.


Recuerdos entre Almendros RAIMA

Evidentment, DECORAGLOBA abasta un ventall molt extens i variat de productes per a la decoració i l'ambientació dels espais. No obstant això, aquesta luxosa col·lecció disponible a Raima, és una mostra que reuneix fragàncies i espelmes tant exclusives com diverses. Personalitza els ambients amb els seus suaus i envoltants aromes i viu una experiència plena de confort des de la comoditat de la teva llar.

T'esperem a la secció Deco de la planta 3. Raima

A quien no le gusta entrar por la puerta de un hotel, una tienda o un hogar y sentir el cálido recibimiento de  un aroma suave, de tonos frescos y delicadas fragancias…

Y es que no todo entra por los ojos, sino que nos lo explique DECORAGLOBA, la marca valenciana que por excelencia es referente en su sector gracias a la sofisticada variedad de velas y fragancias para decorar y ambientar los espacios.

Es por eso que hoy os traemos una colección que reúne los aromas ocultos del mediterráneo. Pura autenticidad, alma y personalidad. Se trata de una colección de 9 velas decorativas que capaces de transmitir la frescura, tranquilidad y frutos cambiantes del ‘’Mare Nostrum’’.

Velas DECORAGLOBA    RAIMA

IDENTITY MEDITERRÁNEO

Ese es el nombre con el que DECORAGLOBA da a conocer esta sensacional colección, la cual resulta eficaz tanto para interior como para exteriores. Pero eso no es todo, los bordados, que están hechos artesanalmente a mano, le dan ese toque de calidad y elegancia tan característico de la marca.

A continuación, os contamos  algunas de sus características.


Colección Identity Mediterraneo    RAIMA

JUNTO A LA HOGUERA

En primer lugar, es una vela de fragancia que dota la vivienda de estimulantes toques de patchouli intenso y delicado balsámico.

Por ende, es el equilibrio ideal entre la delicadeza y la calidez, con lo cual resulta ser un compañero muy oportuno para los días fríos, especialmente en esos momentos de intimidad, donde nos rodeamos de un buen libro, una taza de café caliente, la manta y el sofá.


Junto a la Hoguera RAIMA

SIESTA EN LOS NARANJOS

Evidentemente, esta es una  vela capaz de transportarnos a un ambiente de ensueño. Básicamente, su envolvente fragancia de lirio junto con los refrescantes toques de naranja y jazmín producen que el ambiente se rodee de un romántico espacio clásico muy propio del mediterráneo

Siesta en los Naranjos RAIMA

TARDES DE BRISAS

Mientras el intenso perfume del sándalo embriaga los sentidos, el dulce clavel junto con las delicadas notas de rosa y muguet nos eleva a un paraíso seguro y reconfortante, muy propio del mediterráneo.

Permite que esta fragancia inunde tu hogar en una reunión social alrededor de una taza de té y estimula los espacios con un aroma fresco y natural.


Tardes de Brisas RAIMA

SUEÑOS EN LA PINEDA

Si el olor de la madera y la canela te sumergen en un cálido pero a la vez intenso mar azul, entonces esta fragancia te enamorará.

Por un lado, la suave fragancia a vainilla junto con el patchouli transmiten una sensación de confort y paz mientras que la hoja de pino, acompañada de la menta y la madera, evocan los más extensos y vigorosos campos mediterráneos. Una experiencia olfativa sin igual.


Sueños en la Pineda RAIMA

RECUERDOS ENTRE ALMENDROS

La coherencia entre el ligero ámbar y el intenso patchouli, acompañados a su vez por sutiles toques de madera y el singular alcanfor, proyecta nuestros sentidos hacia dos ángulos tan complementarios como el floral y el terrenal. Todo ello, gracias al intenso olor del fruto en flor que emana.


Recuerdos entre Almendros RAIMA

Evidentemente, DECORAGLOBA abarca un abanico mucho extenso y variado de productos para la decoración y la ambientación de los espacios. Sin embargo, esta lujosa colección disponible en Raima, es una muestra que reúne fragancias y velas tan exclusivas como diversas. Personaliza los ambientes con sus suaves y envolventes aromas y vive una experiencia llena de confort desde la comodidad de tu hogar,

Te esperamos en la sección Deco de la planta 3. Raima

Who does not like to enter through the door of a hotel, a store or a home and feel the warm of a soft aroma, fresh tones, and delicate fragrances?

Its true that not everything enters through the eyes, about that DECORAGLOBA know very well, the Valencian brand leader in its sector thanks to the sophisticated variety of candles and fragrances to decorate and set the spaces.

That is why today, we will show you a collection that brings together the hidden aromas of the Mediterranean. Pure authenticity, soul and personality. It is a collection of 9 decorative candles that are capable of transmitting the freshness, tranquility and changing fruits of the “Mare Nostrum”

DECORAGLOBA Candles RAIMA

IDENTITY MEDITERRANEO

That is the name that DECORAGLOBA identified this sensational collection, which is effective for both indoor and outdoor. But that’s not all; the handmade embroideries give that touch of quality and elegance so characteristic of the brand.

Following that, we tell you some of its characteristics.


Identity Mediterraneo Collection RAIMA

JUNTO A LA HOGUERA

In the first place, it is a candle that provides the home with stimulating touches of intense patchouli and delicate balsamic.

Therefore, it is the ideal balance between delicacy and warmth, which turns out to be a very suitable partner for cold days, especially in those intimate moments, where we surround ourselves with a good book, a cup of hot coffee, and the sofa.


Junto a la Hoguera RAIMA

SIESTA EN LOS NARANJOS

Obviously, this is a candle able to transport us to a charming dream. Basically, its enveloping lily fragrance along with the refreshing touches of orange and jasmine, produce that the atmosphere is surrounded by a romantic and classic space very typical of the Mediterranean


Siesta en los Naranjos RAIMA

TARDES DE BRISAS

While the intense perfume of the sandalwood stimulates the senses, the sweet carnation along with the delicate notes of rose elevates us to a safe and comforting paradise.

Let this fragrance flood your home in a social meeting around a cup of tea and stimulate the spaces with a fresh and natural aroma.


Tardes de Brisa RAIMA[

SUEÑOS EN LA PINEDA

If the smell of wood and cinnamon immerses you in a warm but at the same time intense blue sea, then this fragrance will make you fall in love.

On the one hand, the soft vanilla fragrance along with the patchouli transmit a feeling of comfort and peace while the pine leaf, followed by mint and wood, evokes the most extensive and vigorous Mediterranean fields. An experience like no other


sueños en la Pineda RAIMA

RECUERDOS ENTRE LOS ALMENDROS

The coherence between the light amber and the intense patchouli, completed by subtle touches of wood and the unique camphor, projects our senses towards two disparate angles as the floral and the earthly being. All this, thanks to the intense smell of the fruit in flower that emanates.


Recuerdos entre Almendros RAIMA

Obviously, DECORAGLOBA encompasses a wide and varied range of products for the decoration and setting of spaces. However, this luxurious collection available in Raima, is an example that brings together fragrances and candles as exclusive as diverse. Customize the environments with its soft and enveloping aromas and live an experience full of pleasure from the comfort of your home,

We wait for you in the Deco section of the 3rd floor. Raima

Compartir en: