De la terra a Raima: papers orgànics.

A Raima som conscients de la implicació que tenim amb el medi ambient i prediquem amb això més enllà de les paraules. Per aquest motiu ens omple d'orgull presentar-vos una nova línia de productes disponibles a la nostra botiga: Els magnífics papers orgànics, importats directament des d'Itàlia.

Si és orgànic, s'aprofita!

I què és el que fa especials aquests nous papers? Doncs una raó de pes summament important: Estan fabricats a partir de residus d'aliments com ara el raïm, el kiwi o el blat. Una aplicació que fa uns anys era impensable, i que ara avui, en lloc de llençar el que sobra del blat o l'espígol, es pot obtenir una gamma de papers eco-friendly senzillament fantàstics.

Paper Orgànic. Kiwi, Raïm i Blat.

Així doncs, aprofitem per comentar-vos una mica de com s'obté el producte final i les seves propietats que de segur us deixaran fascinats!

VERDA ENERGIA

Per començar, la família de papers s'anomena Crush, nom el qual és definit per la seva tècnica de fabricació, que es basa a aixafar (crush) tot aquell material orgànic restant, per després afegir-lo a una pasta de paper reciclat prèviament obtingut i donar com a resultat una creació totalment autèntica, amb molt disseny i un munt d'aplicacions excepcionals. I com si no hi hagués prou, tot aquest sistema d'elaboració és gràcies a l'energia 100% verda que proporciona una fàbrica hidroelèctrica d'Itàlia, la qual s'avança als processos habituals de reciclatge i és capaç de reduir juntament amb altres iniciatives, almenys un 20% la petjada de carboni que generen.

Ara bé, quines utilitats ens proporciona el Crush? Què podem fer amb ell o per què ens hi serveix? Doncs la resposta és gairebé interminable i dóna per un altre entrada de blog.

Importació Paper Orgànic

CENTENARS DE POSSIBILITATS

Des de fabricació de cartes, fins a restauració de mobles. Des d'aplicacions plàstiques fins a participacions de casament o fins i tot per l'elaboració de embalatges, és l'exemple de marques com ara Louis Vuitton o la reconeguda dissenyadora Vivienne Westwood. El paper és tan resistent i durador que només cal tirar d'enginy per posar-lo a provar i aconseguir peces d'aspecte exquisit.

Ara que ho saps, no dubtis un segon més i fes una passejada per Raima i coneix de primera mà les característiques úniques i naturals d'una nova línia de papers cada vegada més demanada.

Sigues una mica més atrevit i deixa't portar pel tacte suau que proporciona el cafè sobre el paper, o de l'aspecte ters del kiwi reciclat, o la finor del raïm. Et sorprendràs amb la infinitat de creacions que pots aconseguir i d'afegit, donaràs un valor diferencial molt interessant als teus projectes.

Marc fet amb paper orgànic Marc amb paper orgànic a l'interior

En Raima somos conscientes de la implicación que tenemos con el medio ambiente y predicamos con ello más allá de las palabras. Por este motivo nos llena de orgullo presentar una nueva línea de productos disponibles en nuestra tienda: Los magníficos papeles orgánicos, importados directamente desde Italia.

Pero, ¿Qué es lo que hace especiales este nuevo papel?  Pues una razón de peso sumamente importante: Están fabricados a partir de residuos de alimentos como la uva, el kiwi, la cereza o las aceitunas. Una aplicación que hace unos años era impensable, y que ahora hoy, en lugar de tirar lo que sobra del trigo o la lavanda, se puede obtener una gama de papeles eco-friendly sencillamente fantásticos.

Así pues, aprovechamos para comentarte un poco de cómo se obtiene el producto final y sus propiedades que seguramente te dejará encantado!

Papel Orgánico

Para empezar, la familia de papeles se le conoce con el nombre de Crush, el cual es otorgado por la técnica de fabricación, que se basa en aplastar (crush) todo aquel material orgánico restante, para luego añadirlo a una pasta de papel reciclado previamente obtenido y dar como resultado una creación totalmente auténtica, con mucho diseño y un montón de aplicaciones excepcionales. Y además de eso, todo este sistema de elaboración es gracias a la energía 100% verde dada por una fábrica hidroeléctrica de Italia, que se adelanta a los procesos habituales de reciclaje y es capaz de reducir junto con ayuda de otras iniciativas , al menos un 20% de la huella de carbono que generan.

Ahora bien, ¿Qué utilidades nos proporciona el Crush?, ¿Qué podemos hacer con él o por qué nos sirve?  Pues la respuesta es casi interminable y da para otro artículo.

Marc fet amb paper orgànic Marco con diseño en papel orgánico.

Desde fabricación de cartas, hasta restauración de muebles. Desde aplicaciones plásticas hasta invitaciones de boda. O incluso para la elaboración de embalajes, como lo hacen marcas como Louis Vuitton o la reconocida diseñadora Vivienne Westwood. Este papel es tan resistente y duradero que sólo hay que tirar de ingenio para ponerlo a prueba  y conseguir unas piezas de aspecto exquisito.

Ahora que lo sabes, no dudes un segundo más y date un paseo por Raima para conocer de primera mano las características únicas y naturales de una línea de papeles cada vez más demandado. Sé un poco más atrevido y déjate llevar por el tacto suave que proporciona el café sobre el papel, o del aspecto terso del kiwi reciclado, o la finura de la uva reutilizada. Te sorprenderás con el sinfín de creaciones que puedes conseguir y por si fuera poco, darás un valor diferenciado muy interesante a tus proyectos.

In Raima, we are aware of the implication we have with the environment and we preach with it beyond words. For this reason, we are proud to present a new line of products available in our store: The magnificent organic papers imported directly from Italy.

 Raima Store Organic Paper

But what makes this new role special? Well, an extremely important reason: They are made from food waste such as grapes, kiwi, cherry or olives. An application that a few years ago was unthinkable, and that now, instead of throwing away the leftover wheat or lavender, you can get a range of simply fantastic eco-friendly papers.
So, we take the opportunity to tell you a little about how you get the final product and its properties that will surely leave you delighted!

To begin with, the family of papers is known as Crush, which is granted by the manufacturing technique, which is based on crushing (crush) all that organic material remaining, and then adding it to a previously recycled paper pulp. obtained and result in a totally authentic creation, with a lot of design and lots of exceptional applications. And in addition to that, this entire processing system is thanks to the 100% green energy given by a italian hydroelectric factory, which is ahead of the usual recycling processes and is able to reduce along with the help of other initiatives, at least one 20% of the carbon footprint they generate.

Organic paper

Now, what utilities does Crush give us? What can we do with it or why does it serve us? Well, the answer is almost endless and gives for another article.

From letter making to furniture restoration. From plastic applications to wedding invitations. Or even for packaging, as do brands like Louis Vuitton and Vivienne Westwood. This paper is so strong and durable that you just have to throw ingenuity to test it and get some exquisite-looking pieces.

Marc fet amb paper orgànic Frame with organic paper design.

Now that you know it, do not hesitate a second more and take a walk through Raima to see first hand the unique and natural characteristics of a line of increasingly demanded papers. Be a little more daring and let yourself be carried away by the soft touch that coffee provides on paper, or the smooth appearance of recycled kiwi, or the fineness of the reused grape. You will be surprised by the endless creations that you can get and if that were not enough, you will give a very interesting differentiated value to your projects.

Compartir en: