INAGURACIÓ AMPLIACIÓ RAIMA

Avui fa tot just una setmana celebràvem l’ampliació de RAIMA.
Tot i la pluja que va caure durant tot el dia, ens va acompanyar bona música de la mà de @xavipum, dolços carmels vermells per endolcir l’ocasió i una espectacular ornamentació. Al vespre junt amb amics, veïns, proveïdors, col•laboradors, associacions de comerç i entitats del món del disseny i arts plàstiques donavem per inaugurada la Nova RAIMA.
Gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos!
“FUTUR S’ESCRIU AMB R”

Hoy hace apenas una semana celebrábamos la ampliación de RAIMA.
A pesar de la lluvia que cayó durante todo el día, nos acompañó buena música de la mano de @xavipum, dulces caramelos rojos para endulzar la ocasión y una espectacular ornamentación. Por la noche junto con amigos, vecinos, proveedores, col • colaboradores, asociaciones de comercio y entidades del mundo del diseño y artes plásticas dábamos por inaugurada la Nueva RAIMA.
Gracias a todos y todas por acompañarnos!
“FUTURO SE ESCRIBE CON R”

Today just a week ago we celebrated the expansion of RAIMA.
Despite the rain that fell throughout the day, good music accompanied us by @xavipum, sweet red candies to sweeten the occasion and spectacular ornamentation. At night together with friends, neighbors, suppliers, col • collaborators, trade associations and entities of the world of design and plastic arts, we inaugurated the New RAIMA.
Thank you all for joining us!
“FUTURE IS WRITTEN WITH R”