Scharlau: Autenticitat, Personalitat i Ciència

Aquesta és la història d'una marca que va nèixer d'una inquietut peculiar i que és avui és una de les empreses més reconegudes al sector pel seu model de treball que fusiona la qualitat, la innovació i el disseny. El resultat és Scharlau:  personalitat i ciència en un mateix pack.

En primer lloc, aquesta història comença amb Werner Scharlau. El fundador de la marca del mateix cognom. No obstant, ell tenia només 22 anys quan va haver de agafar les regnes del negoci familiar. Una important empresa química que per a aquest moment estava en expansió.

Ina autèntica experiència 

Werner era un jove apassionat, amb ganes de superar reptes i amb un despatx tan gran com és el món als seus peus. És així com va començar la seva aventura al món dels negocis. Innocent de la idea què aquesta experiència li aportaria, el jove empresari es va adonar ràpidament d'un problema, un forat o més aviat una oportunitat que hi havia en un mercat en el qual ell no pertanyia però es veia directament afectat: el món dels accessoris i complements de viatge.

En molt poc temps, Werner va arribar a una important conclusió relaciona amb la seva experiència d’usuari:
No existia un fabricant de motxilles capaç d’oferir qualitat, disseny i funcionalitat en un mateix producte.

Scharlau és personalitat atemporal

És d’aquesta manera com va néixer Scharlau; una marca d’origen alemany i seny barceloní.

Desde el primer moment és una empresa amb una filosofia molt clara: Oferir productes exquisits, de disseny atemporal i qualitat excepcional. En conseqüència, el públic són persones que valoren l’excel·lència, l’elegància i la personalització.

Motxilla Scharlau. Foto: Scharlau.

Des de 2015 Scharlau es defineix com una marca de motxilles, bosses, maletins, bosses de viatges i accessoris. Una marca tant autèntica com diversa. La perfecta combinació entre tecnologia dels millors materials com el niló o la fibra de carboni amb sensacionals tons i colors. El resultat? Dissenys sofisticats, exclusius i de qualitat excepcional.

Per altra banda, els estils fan referència a la naturalesa viva i canviant com per exemple el verd caçador o el blau de prússia amb altres tan energètics i disruptius com el vermell colorit.

Un autèntic luxe amb personalitat alemanya

Els conceptes que s'amaguen darrere dels seus productes abasten un ventall tan ampli de personalitats que finalment no importa si ets un empresari, un professional en constant moviment o un artista creatiu més fresc i espontani perquè Scharlau entén a la perfecció cadascuna de les teves necessitats.

No dubtem que de segur quedaràs fascinat i des del primer moment t'enamoraràs dels detalls acuradament seleccionats, ja que els accessoris de metall i les peces fabricades a partir de cuir de gran qualitat li atorguen a les mochiles i bosses Scharlau una personalitat inconfusible i una presència impossible de no admirar.

 

Scharlau, personalitat i ciència Col·lecció Scharlau - Foto: Scharlau

No tenim cap mena de dubte que Scharlau és una de les marques amb més originalitat i estil que trobaràs a Barcelona. Ara és el teu torn de destacar i conquerir la ciutat amb models tant elegants com funcionals, que s'aproximen a conceptes tan complementaris com és l'exclusivitat i la senzillesa en un mateix espai. Que igual et fan veure com el més sofisticat i modern a la vegada que et sents còmode i fresc.

Si portes Scharlau, tingues clar que seràs un punt de referència i que per descomptat tindràs un article d'immillorable qualitat, senzillament únic. Senzillament Scharlau. Troba la seva col·lecció a les nostres botigues i estigues connectat a les seves novetats a la nostra pàgina d'Instagram

Esta historia empieza con Werner Scharlau. El fundador de la marca del mismo apellido y se remonta al año 1976, cuando con poco más de 22 años tuvo que tomar las riendas del negocio familiar; una importante empresa química que para ese momento estaba en expansión.

Werner era un joven apasionado, con ganas de superar retos y con un despacho tan grande como es el mundo a sus pies. Es así como comenzó su aventura de recorrer un montón de países para dar a conocer su empresa y su modelo de negocio. Inocente de lo que esta experiencia le aportaría, el joven empresario se dio cuenta rápidamente de un problema, un agujero o más bien una oportunidad que había en un mercado en el cual él no pertenecía pero le afectaba directamente: el mundo de los accesorios y complementos de viaje.

En muy poco tiempo, Werner llegó a una importante conclusión relaciona con su experiencia de usuario: No existía un fabricante de mochilas capaz de ofrecer calidad, diseño y funcionalidad en un mismo producto.

Es de esta manera como nació Scharlau; una marca de origen alemán fundada en Barcelona y que lleva impresa una filosofía muy clara y definida: Ofrecer productos exquisitos, de diseño atemporal y calidad excepcional, para personas que valoren la excelencia, la elegancia y la personalización.

Col·lecció Scharlau Ruta 53. Foto: Web Scharlau.

Desde 2015 Scharlau se define como una marca de mochilas, bolsos, maletines, bolsas de viajes y mucho más. Una marca tan auténtica como diversa. Una marca que combina la tecnología de los mejores materiales como el Nylon o la fibra de carbono con sensacionales tonos y colores que resultan en impactantes diseños. Estilos que hacen referencia a la naturaleza viva y cambiante como es el verde cazador o el azul de Prusia con otros tan energéticos y disruptivos como por el rojo colorido.

Los conceptos que se esconden detrás de sus productos abarcan un abanico tan amplio de personalidades que no importa si eres un empresario, un profesional en constante movimiento o un artista creativo más fresco y espontáneo, Scharlau entiende a la perfección cada una de tus necesidades y perfecciona artículos y complementos ideales para ti. De seguro quedarás fascinado y desde el primer momento te enamorarás de  los detalles cuidadosamente seleccionados,  pues los accesorios de metal y piezas fabricadas a partir de cuero de excelente calidad le otorgan un las mochiles y bolsos Scharlau una personalidad inconfundible y una presencia imposible de no admirar.

Maletins de dues nanses, dona. Foto: Web Scharlau Maletins de dues nanses, dona. Foto: Web Scharlau

En Raima no tenemos ninguna duda de que Scharlau es una de las marcas con más originalidad y estilo que encontrarás en Barcelona. Ahora es tu turno de destacar y conquistar la ciudad con sus modelos tan elegantes como funcionales, que se aproximan a conceptos tan complementarios como es la exclusividad y la sencillez, que igual te hacen ver como el más original y moderno a la vez que te sientes cómodo, fresco y elegante. Si llevas una Scharlau, ten claro que serás un punto de referencia allá donde vayas y que desde luego contarás con un producto de inmejorable calidad. Sencillamente único. Sencillamente Scharlau.

This story begins with Werner Scharlau. The founder of the brand of the same last name and goes back to 1976, when with little more than 22 years he had to take the reins of the family business; an important chemical company that at that time was expanding.

Werner was a passionate young man, eager to overcome challenges and with an office as big as the world is at his feet. This is how he began his adventure of touring a lot of countries to publicize his company and his business model. Innocent of what this experience would give him, the young businessman quickly realized a problem, a hole or rather an opportunity that was in a market in which he did not belong but directly affected him: the world of accessories and complements Travel.

In a very short time, Werner reached an important conclusion related to his user experience: There was no backpack manufacturer capable of offering quality, design, and functionality in the same product.

It is in this way that Scharlau was born; A brand of German origin founded in Barcelona and that has a very clear and defined philosophy imprinted: Offering exquisite products, of timeless design and exceptional quality, for people who value excellence, elegance, and personalization.

Scharlau backpack. Photo: Scharlau web.

Since 2015 Scharlau has been defined as a brand of backpacks, bags, briefcases, travel bags and much more. A brand as authentic as diverse. A brand that combines the technology of the best materials such as nylon or carbon fiber with sensational tones and colors that result in stunning designs. Styles that refer to the living and changing nature such as hunter green or Prussian blue with others as energetic and disruptive as the red color.

The concepts behind its products cover such a wide range of personalities that it doesn’t matter if you are an entrepreneur, a constantly moving professional or a fresh and spontaneous creative artist, Scharlau perfectly understands each of your needs and perfects Ideal items and accessories for you. Surely you will be fascinated and from the first moment, you will fall in love with the carefully selected details, because the metal accessories and pieces made from excellent quality leather give the Scharlau backpacks and bags an unmistakable personality and an impossible presence not to admire.

Scharlau  collection Route 53. Photo: Web Scharlau

In Raima, we do not doubt that Scharlau is one of the most original and stylish brands you’ll find in Barcelona. Now it is your turn to highlight and conquer the city with its elegant and functional models, which approximate such complementary concepts as exclusivity and simplicity, which also make you look like the most original and modern at the same time you feel Comfortable, fresh and elegant. If you carry a Scharlau, be sure that you will be a point of reference wherever you go and that, of course, you will have a product of unbeatable quality. Simply unique Simply Scharlau.

Compartir en: