Diferent, divertida, amb estil.
Setembre és moment de tornar, de tornar a, … a fer allò que et proposis, a fer allò que et fa feliç, no?