El passat 14 de març es va celebrar a sala NIMURA de RAIMA la 9a edició del FLIC, festival de literatura i arts
infantil i juvenil.
El FLIC és un festival d’experiències i creació literària que convida a gaudir de la literatura i les arts. L’objectiu és promoure la relació entre les diverses arts a través de formats innovadors i experimentals, fomentant així la creació interdisciplinària i el foment pel gust literari, amb la participació de tots els agents implicats.
El festival té una programació per les famílies, un programa per a les escoles, per a joves creadors i una trobada professional.
Un any més molt orgullosos de donar tot el nostre suport a aquesta gran iniciativa cultural.

Veure més informació del FLIC aquí